Działanie 6.5 – Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej

Dodano przez: Daniel Sawicki | 10 marca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy informuję, iż w ramach oceny wniosków po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15, żaden projekt nie spełnił minimalnych wymagań niezbędnych do otrzymania dofinansowania.
Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zamieszcza Listę członków Komisji Oceny Projektów.
Pobierz plik