Działanie 6.5 – Wstrzymanie naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak | 14 marca 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, jako Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje o wstrzymaniu ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, typ 2.

Nabór wniosków w ramach ww. Działania zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.