Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 – udostępnienie załącznika 7.2 Wzór umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16

Dodano przez: admin | 29 lutego 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 29 lutego 2016r. załącznik nr 7.2 Wzór umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16 dla projektów realizowanych w ramach w/w Działania.

Załącznik
Załącznik
zal_6.5_29.02.16_wersja_1.1.zip
Version: 1.1
14,3 MiB
32 Downloads
Szczegóły