Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 – lista projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy, wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 25 maja 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, publikuje ostateczną listę projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy, które zostały rekomendowane do dofinansowania.
Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania PUP dla Działania 6.5
Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania PUP dla Działania 6.5
Lista-projektow-rekomendowanych-do-dofinansowania-PUP-RPO-WZ.doc
1,8 MiB
230 Downloads
Szczegóły