Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020. Lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych.

Dodano przez: admin | 13 października 2015

Została zatwierdzona lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

6.5 Lista Nr 2 Umów Dla Projektów Pozakonkursowych RPO - Na Stronę
6.5 Lista Nr 2 Umów Dla Projektów Pozakonkursowych RPO - Na Stronę
6.5_Lista_nr_2_umow_dla_projektow_pozakonkursowych_RPO_-_na_strone.pdf
132,1 KiB
85 Downloads
Szczegóły