Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 – cząstkowa lista projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy, wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 25 kwietnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, publikuje listę projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy, które zostały rekomendowane do dofinansowania.
Cząstkowa lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinasowania w ramach Działania 6.5 PUP
Cząstkowa lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinasowania w ramach Działania 6.5 PUP
Czastkowa-lista-projektow-pozakonk-ktore-zostaly-wybrane-do-dof-6-5-PUP_2.doc
1,8 MiB
85 Downloads
Szczegóły