Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 – cząstkowa lista projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy, wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 16 maja 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącejw ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, publikuje listę projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

 

Cząstkowa lista Nr 2 projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5 PUP
Cząstkowa lista Nr 2 projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5 PUP
Czastkowa-lista-nr-2-projektow-wybranych-do-dofinansowania-6.5-PUP.doc
Version: 6.5
1,8 MiB
130 Downloads
Szczegóły