Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 –cząstkowa lista nr 3 projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy, wybranych do dofinansowania w ramach naboru nrRPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 19 maja 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącejw ramach Działania 6.5Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowychRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,publikujecząstkową listę nr 3 projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy, które zostały rekomendowane do dofinansowania.
Cząstkowa lista Nr 3 projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5 PUP
Cząstkowa lista Nr 3 projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5 PUP
Czastkowa-lista-nr-3-projektow-pozakonk-ktore-zostaly-wybrane-do-dof-6-5-PUP.doc
1,8 MiB
131 Downloads
Szczegóły