Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr: RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15

Dodano przez: admin | 15 grudnia 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia 2015 r., zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15 w wersji 1.1.

IP informuje, iż w przedmiotowym Regulaminie zmianie uległy zapisy dotyczące:

  • kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów;
  • definicji kryteriów;
  • aktualizacji statusów dokumentów programowych;
  • postępowania z wnioskami o dofinansowanie w trakcie i po rozstrzygnięciu konkursu.

Ponadto IP w dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia 2015 r., udostępnia następujące załączniki:

  • 7.8 Wzór listy sprawdzającej braki formalne;
  • 7.9 Wzór listy sprawdzającej do oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu;
  • 7.11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
  • 7.12 Lista wskaźników specyficznych dla projektu określonych dla konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15 w wersji 1.1
wraz z obowiązującymi załącznikami nr 7.8, 7.9, 7.11, 7.12 zostaje udostępniony poniżej.

Ogłoszenie 6.5 aktualizacja
Ogłoszenie 6.5 aktualizacja
OGLOSZENIE_6.5__aktualizacja.docx
2,0 MiB
163 Downloads
Szczegóły
Regulmin konkursu 6.5 wersja 1.1
Regulmin konkursu 6.5 wersja 1.1
Regulamin_konkursu_6.5_RK_RPO_wersja_1.1.pdf
Version: 1.1
1,0 MiB
95 Downloads
Szczegóły
Tabela Rejestr zmian działanie 6.5
Tabela Rejestr zmian działanie 6.5
Tabela_Rejestr_zmian_Dzialanie_6.5.pdf
Version: 6.5
202,9 KiB
122 Downloads
Szczegóły
Załączniki
Załączniki
Zalaczniki.zip
4,6 MiB
91 Downloads
Szczegóły
Komunikat
Komunikat
KOMUNIKAT_3.docx
14,8 KiB
59 Downloads
Szczegóły