Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014 – 2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15

Dodano przez: admin | 19 lutego 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 19 lutego 2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15 w wersji 1.2.

IP informuje, iż w przedmiotowym Regulaminie uległy zmianie następujące zapisy:

 • Cały dokument:

– doprecyzowano skrót IP na IP RPO oraz dodano adres strony internetowej portalu;

 • część Wykaz skrótów:

– doprecyzowano skróty;

 • część 1.2:

– usunięto zapis, doprecyzowano skróty w pkt. 1.2.1;

 • część 1.3:

– dodano zapis w pkt. 1.3.5, 1.3.5;

 • część 2.1:

– doprecyzowano zapis w pkt. 2.1.1;

 • część 3.1:

– zmieniono, dodano, doprecyzowano zapisy w pkt. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7;

 • część 3.2:

– zmieniono, dodano, doprecyzowano zapisy w pkt. 3.2.1, 3.2.3, 3.2.3, 3.2.4;

 • część 3.3:

– doprecyzowano zapisy w pkt. 3.3.3, 3.3.4;

 • część 3.4:

dodano, doprecyzowano zapisy w pkt. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.10;

 • część 3.5:

– dodano zapisy w pkt. 3.5.4

 • część 4.1:

– zmieniono, dodano, doprecyzowano zapisy w pkt. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.11, 4.1.18, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22;

 • część 4.2:

– zmieniono, dodano  zapisy w pkt. 4.2.2, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.15,

– zmieniono nazwy, definicje i uzasadnienia kryteriów dopuszczalności, wykonalności, administracyjności w pkt. 4.2.17;

 • część 4.3:

– zmieniono, dodano, usunięto zapisy w pkt. 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.10,
4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17, 4.3.18, 4.3.19, 4.3.20, 4.3.21, 4.3.22,

– zmieniono definicje i uzasadnienia kryteriów jakości w pkt. 4.3.4;

 • część 4.4:

– zmieniono, doprecyzowano zapisy w pkt. 4.4.1, 4.4.4;

 • część 4.5.1:

– zmieniono, dodano, doprecyzowano zapisy w pkt. 4.5.1.1, 4.5.1.3, 4.5.1.4;

 • część 5.1.2:

dodano, usunięto zapisy w pkt.5.1.2.3;

 • część 5.1.3:

usunięto, doprecyzowano zapisy w pkt. 5.1.3.2, 5.1.3.3;

 • część 5.1.7:

– dodano zapisy w pkt. 5.1.7.4, 5.1.7.8;

 • część 6.2:

dodano zapisy;

 • część 6.3:

– dodano zapisy;

 • Załączniki:

– usunięto zapis w treści załącznika 7.6.4.

Dodatkowo do przedmiotowego Regulaminu dodano przypisy o numerach 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 35, 40.

 

Ponadto informuję, iż zaktualizowane zostały następujące załączniki:

– załącznik nr 7.8 Wzór Listy sprawdzającej braki formalne;

– załącznik nr 7.9 Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie;

– załącznik nr 7.11 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

 

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15 w wersji 1.2 w tym w wersji rejestr zmian wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje udostępniony poniżej.

Regulamin konkursu 6.5 wersja 1.2
Regulamin konkursu 6.5 wersja 1.2
Regulamin_konkursu_6_5_RK_RPO_wersja_1_2_20160219.pdf
933,8 KiB
128 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu 6.5 wersja 1.2 z rejestrem zmian
Regulamin konkursu 6.5 wersja 1.2 z rejestrem zmian
Regulamin_konkursu_6_5_RK_RPO_wersja_1_2_20160219_rejestr_zmian.pdf
1,1 MiB
138 Downloads
Szczegóły
Załączniki do regulaminu
Załączniki do regulaminu
Zalaczniki-do-Regulaminu-konkursu_6.5_20160219.zip
9,0 MiB
26 Downloads
Szczegóły
Komunikat
Komunikat
ogloszenie_na_strone_6_5_aktualizacja_20160219_2.docx
632,6 KiB
116 Downloads
Szczegóły