Działanie 6.5 – Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 października 2018

29 października 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych,  biernych zawodowo  zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Podczas spotkania przedstawiono założenia konkursu oraz wytyczne do realizacji projektów. Następnie omówiono wszystkie kryteria, obligatoryjne warunki wsparcia oraz udzielano odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu, zgłaszane przez uczestników spotkania.

W ramach działania 6.5 przewidziano możliwość finansowania wsparcia aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo, niezarejestrowanych w PUP, jak również ubogich osób pracujących. Aktywizacja zawodowa tych grup opierać się musi na przygotowaniu indywidualnego planu działania lub innego dokumentu o analogicznym zastosowaniu i dobraniu form wsparcia odpowiadających zindywidualizowanym potrzebom uczestników.

Prezentacja ze spotkania