Działanie 6.5 RPO WZ – Spotkanie informacyjne dla projektodawców – Konkurs nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15

Dodano przez: admin | 26 lutego 2016

W dniu 25 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: wysokość alokacji, typy projektów, grupy docelowe, wskaźniki produktu i rezultatu, zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków. W drugiej części spotkania podczas panelu dyskusyjnego zaprezentowano pytania dotyczące organizowanego konkursu jak również interpretacje zapisów dokumentacji konkursowej. Projekty realizowane będą w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Będą w nich uczestniczyć osoby bierne zawodowo , które ukończyły 29 lat i znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby nisko wykwalifikowane. Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest pomoc tym osobom w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych poprzez szeroki wachlarz wsparcia, odpowiadający na indywidualne potrzeby, w tym: praktyki, staże, zatrudnienie subsydiowane, szkolenia oraz wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Prezentacja ze spotkania infomacyjnego w ramach Działania 6.5
Prezentacja ze spotkania infomacyjnego w ramach Działania 6.5
SPOTKANIE_INFORMACYJNE_6.5_w_dniu_25.02.2016_prezentacja.pptx
889,8 KiB
143 Downloads
Szczegóły
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi_na_pytania_6.5_w_dniu_25.02.2016_nowy.ppt
1,9 MiB
343 Downloads
Szczegóły