Działanie 6.5 RPO WZ dla Powiatowych Urzędów Pracy – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: admin | 11 lutego 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zaprasza przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy na spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16 w trybie pozakonkursowym w ramach ww. Działania w roku 2016.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zgłaszania pytań dot. naboru wniosków, które zostaną omówione w trakcie spotkania w ramach panelu dyskusyjnego.

Pytania oraz potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać do dnia 12.02.2016 r. do godz. 11.00 na adres e-mail: malgorzata_siuda@wup.pl .