Działanie 6.5 RPO WZ dla Powiatowych Urzędów Pracy – spotkanie informacyjne

Dodano przez: admin | 16 lutego 2016

W dniu 15 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków. W drugiej części spotkania podczas panelu dyskusyjnego zaprezentowano pytania dotyczące organizowanego konkursu jak również interpretacje zapisów dokumentacji konkursowej. Projekty realizowane będą w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Będą w nich uczestniczyć osoby bezrobotne, które ukończyły 29 lat i znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz nisko wykwalifikowane. Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest pomoc tym osobom w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych poprzez szeroki wachlarz wsparcia, odpowiadający na indywidualne potrzeby, w tym: praktyki, staże, zatrudnienie subsydiowane, szkolenia oraz wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Prezentacja
Prezentacja
Spotkanie_PUP_15_02_2016_r_3.ppt
3,6 MiB
221 Downloads
Szczegóły