Działanie 6.5 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15

Dodano przez: Daniel Sawicki | 7 września 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny wniosków w ramach konkursu nr  RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15 dla Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Lista wniosków skierowanych do II etapu oceny z dnia 07.09.2016
Lista wniosków skierowanych do II etapu oceny z dnia 07.09.2016
Lista-wnioskow-sierowanych-do-II-etapu-oceny-20160907.pdf
114,0 KiB
139 Downloads
Szczegóły