Działanie 6.5 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15

Dodano przez: Daniel Sawicki | 7 września 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Organizująca Konkurs w ramach konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15 dla Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania ramach ww. konkursu oraz Listę członków Komisji Oceny Projektów z dnia 1 kwietnia 2016 r. i zaktualizowaną Listę członków Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu z dnia 4 maja 2016 r.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 07.09.2016
Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 07.09.2016
Lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-20160907.pdf
142,4 KiB
301 Downloads
Szczegóły
Lista członków Komisji Oceny Projektów z dnia 01.04.2016
80,3 KiB
162 Downloads
Szczegóły
Zaktualizowana lista członków Komisji Oceny Projektów z dnia 04.05.2016 r.
80,2 KiB
139 Downloads
Szczegóły