Działanie 6.5 RPO WZ 2014-2020. Lista nr 4 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 6 lipca 2016

Została zatwierdzona lista nr 4 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Lista nr 4 podpisanych umów
Lista nr 4 podpisanych umów
4-Lista-um.-dla-pr.pozak_.-04.07.2016-Kopia.pdf
129,6 KiB
90 Downloads
Szczegóły