Działanie 6.5 RPO WZ 2014 – 2020. Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15

Dodano przez: admin | 14 marca 2016

W związku z zakończonym w dniu 11 marca 2016 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15 ogłoszonego w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia szczegółowy harmonogram etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.

Harmonogram oceny wniosków
Harmonogram oceny wniosków
harmonogram_oceny_wnioskow_6.5.pdf
Version: 6.5
152,2 KiB
86 Downloads
Szczegóły