Działanie 6.5 – publikacja Standardów szkoleń i staży w projektach realizowanych w ramach EFS konkurs nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 21 sierpnia 2017 r. dokument Standardy szkoleń i staży w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokument dotyczy Osi VI RPO WZ 2014-2020 oraz Osi I PO WER 2014-2020. Pobierz plik