Działanie 6.5 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 3 lutego 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorcze listy zawartych umów w ramach konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15 – stan na dzień 31.01.2017 r.

Pobierz plik