Działanie 6.5 – Lista zawartych umów – stan na dzień 31.08.2017 r.

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16 – stan na dzień 31.08.2017 r.
Pobierz plik