Działanie 6.5 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 sierpnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18 – stan na dzień 30.08.2019 r.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.