Działanie 6.5 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Daniel Sawicki | 29 marca 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16 po proteście – stan na dzień 02.02.2018 r. Pobierz plik