Działanie 6.5 – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 14 stycznia 2019

W związku z zakończeniem oceny wnioskówpod kątem braków w zakresie warunków formalnychw ramach konkursunrRPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18, Działania 6.5Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnychi tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik