Działanie 6.5 – Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem braków formalnych

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 lutego 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i  tym samym zostały skierowane do I fazy oceny w ramach konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16.

Pobierz plik