Działanie 6.5 – Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 września 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków skierowanych do oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestu  dla konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16.  Pobierz plik