Działanie 6.5 – Lista sprawdzająca dla projektodawców

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 13 grudnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla projektodawców pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16.

 

Pobierz link