Działanie 6.5 – Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny po procedurze odwoławczej

Dodano przez: Daniel Sawicki | 3 marca 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I etapu oceny w ramach konkursu nr  RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15 Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do II etapu.

Pobierz plik