Działanie 6.5 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki | 24 maja 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Listę członków Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16. Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego konkursu odstąpiono od oceny strategicznej.
Pobierz plik:
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista członków Komisji Oceny Projektów