Działanie 6.5 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 26 kwietnia 2019

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Instytucja Organizująca Konkurs odstąpiła od Oceny Strategicznej.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18. Pobierz plik