Działanie 6.5 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 grudnia 2017

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu nie przeprowadzono oceny strategicznej. Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17.
Pobierz plik:
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów