Działanie 6.5 – Lista projektów pozakonkursowych PUP wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 13 czerwca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, publikuje ostateczną listę projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy, które zostały rekomendowane do dofinansowania. Pobierz plik