Działanie 6.5 – Lista nr 2 zawartych umów

Dodano przez: Daniel Sawicki | 31 lipca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16 – stan na dzień 31.07.2017 r.

Pobierz plik