Działanie 6.5 – Lista nr 2 projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 13 maja 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, publikuje cząstkową listę nr 2 projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy, które zostały rekomendowane do dofinansowania. Pobierz plik