Działanie 6.5 – Lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 12 czerwca 2019

Została zatwierdzona lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pobierz plik