Działanie 6.5 – Lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 czerwca 2017

Została zatwierdzona lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pobierz plik