Działanie 6.5 Lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 27 czerwca 2016

Została zatwierdzona lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Działanie 6.5 - Lista umów dla projektów pozakonkursowych w ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16
117,3 KiB
144 Downloads
Szczegóły