Działanie 6.5 – Lista nr 1 projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 29 kwietnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie  głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (nabór nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/19) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, publikuje cząstkową listę projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy, które zostały rekomendowane do dofinansowania. Pobierz plik