Działanie 6.5 Lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 czerwca 2016

Została zatwierdzona lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Lista nr 1 umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5
134,2 KiB
125 Downloads
Szczegóły