Działanie 6.5 -Informacja ze spotkania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 października 2018

W dniu 31 października 2018r. w sali koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie doyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.5 5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych  zawodowo, zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym (konkurs nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18) dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym: wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków oraz kryteria. Podczas panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na liczne pytania uczestników.

Prezentacja ze spotkania