Działanie 6.5 – Informacja o aktualizacji załączników

Dodano przez: Daniel Sawicki | 10 stycznia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że 12 stycznia 2017 r. zostaną udostępnione zaktualizowane załączniki do Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16.
Modyfikacji ulegną:
7.14. Diagnoza sytuacji zachodniopomorskiego rynku pracy
7.15. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach działania 6.5.
Pozostałe załączniki nie ulegną zmianie.