Działanie 6.5 – Aktualizacja załączników 7.14 i 7.15

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 12 stycznia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 12 stycznia 2017 r. zaktualizowane załączniki do Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16.

Modyfikacji uległy:
7.14. Diagnoza sytuacji zachodniopomorskiego rynku pracy
7.15. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 6.5.
Pozostałe załączniki nie uległy zmianie
Pobierz pliki:
1. Zaktualizowane załączniki
2. Tabela zmian