Działanie 6.5 – Aktualizacja załącznika 7.14. do Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 24 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 24 sierpnia 2017 r. zaktualizowany załącznik do Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17.
Modyfikacji uległ załącznik:
7.14. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach działania 6.5.
Regulamin konkursu (obowiązująca wersja 1.2 z dnia 18.08.2017 r.) oraz pozostałe załączniki nie uległy zmianie.
Tabela rejestr zmian
Załączniki