Działanie 6.5 – Aktualizacja załącznika 7.10

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 17 stycznia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 17 stycznia 2017 r. zaktualizowany załącznik nr 7.10. Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 do Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16
Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.
Pobierz plik