Działanie 6.5 – Aktualizacja załącznika 7.10. do Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 września 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 25 września 2017 r. zaktualizowany załącznik do Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17.
Modyfikacji w zakresie przypisów uległ załącznik:
7.10.Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020.
Aktualizacja dotyczy zmiany technicznej i nie wprowadza nowych zapisów w stosunku do Regulaminu konkursu.
Regulamin konkursu (obowiązująca wersja 1.2 z dnia 18.08.2017 r.) oraz pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Pobierz plik:

Tabela rejestr zmian

Załącznik