Działanie 6.5 – Aktualizacja Regulaminu naboru

Dodano przez: Daniel Sawicki | 3 marca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 3 marca 2017 r. zaktualizowany Regulamin naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/17 w wersji 1.1.
Wprowadzone zmiany wynikają z akceptacji przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 209/17 z dnia 20.02.2017 r. ostatecznego podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na 2017 rok oraz dostosowania nazwy jednego ze wskaźników rezultatu do treści obowiązującej w dokumencie Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020.
W Regulaminie nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/17 wprowadzono zmiany zgodnie z załączonym Rejestrem zmian.
W wyniku powyższego nastąpiła aktualizacja Załącznika nr 7.6 Tabela podziału środków Funduszu Pracy.
Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.
Pobierz plik:

Regulamin naboru – wersja 1.1

Rejestr zmian

Załączniki