Działanie 6.5 – Aktualizacja Regulaminu naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/18

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 lutego 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 22 lutego 2018 r. zaktualizowany Regulamin naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/18 w wersji 1.1.
Wprowadzone zmiany wynikają z aktualizacji wzoru Regulaminu naboru dla powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 6.5 RPO WZ w trybie pozakonkursowym oraz zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie projektu.
W Regulaminie nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/18 wprowadzono zmiany zgodnie z załączonym Rejestrem zmian.
W wyniku powyższego nastąpiła aktualizacja Załącznika nr 7.2 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.
Pobierz plik:
Aktualizacja regulaminu konkursu
Tabela Rejestr zmian
Załączniki