Działanie 6.5 – Aktualizacja regulaminu konkursu oraz załączników 7.2., 7.3., 7.5. i 7.15

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 grudnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 23 grudnia 2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16 w wersji 1.1 wraz ze zaktualizowanymi załącznikami nr:
7.2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
7.3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe
7.5. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu – projekty państwowych jednostek budżetowych
7.15. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach działania 6.5.
Aktualizacja dokumentów wynika z aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
W Regulaminie nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16 wprowadzono również inne zmiany o charakterze doprecyzowującym, zgodnie z załączonym Rejestrem zmian.
Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.
Regulamin konkursu
Tabela zmian
Załączniki