Działanie 6.5 – Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 18 sierpnia 2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17 w wersji 1.2. z dnia 18.08.2017 r.
Szczegóły dotyczące aktualizacji zostały przedstawione w załączonej tabeli Rejestr zmian.
UWAGA! Uzupełniono Załącznik 7.14 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17 do Regulaminu konkursu. Pozostałe załączniki do ww. regulaminu nie uległy zmianie.
Pobierz pliki:
Aktualizacja Regulaminu wersja 1.2
Tabela rejestr zmian
Załączniki