Działanie 6.5 – Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17 oraz publikacja Listy sprawdzającej dla Projektodawcy

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 1 sierpnia 2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17 w wersji 1.1 wraz z Listą sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny.
Szczegóły dotyczące aktualizacji zostały przedstawione w z załączonej tabeli Rejestrem zmian.
Załączniki do Regulaminu konkursu nie uległy zmianie.

 

Pobierz plik: